• Formularz zgłoszeniowy
  • Close
  • Kontakt

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SZKOLENIA?

Szkolenia przeznaczone są dla:
  • kadry zarządzającej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w tym pracownicy jednostek gospodarki odpadami w gminach,
  • przedsiębiorstw komunalnych oraz osób zainteresowanych problematyką gospodarowania odpadami komunalnymi sektora publicznego.
Jesteś tutaj » Szkolenia » Harmonogram

HARMONOGRAM

Najbliższe szkolenia:


  • 01-02.08.2013 Łomża

  • 08-09.08.2013 Pyrzyce


Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
ul. Wybickiego 7
31-261 Kraków
tel. 12 617-16-56
tel. 12 617-16-52
e-mail: szkolenia@meeri.pl
"OTREK" Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
tel. 71 356-50-92
fax. 71 356-50-90
e-mail: info@otrek.com.pl